Image
Top
Navigation

The motion Picture Prescription

Watch this movie and call me in the morning - 200 movies to help jour heal lige’s problems. Gary Solomon - The movie doctor

The motion picture prescriptionOok in dit boek worden films behandeld die een therapeutisch functie kunnen hebben en in een coachingstraject behandeld kunnen worden. Films als helende verhalen.