Image
Top
Navigation

Priest

Het leerproces van de mentor en mentee

Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction –
John Crosby

Priest 1Greg is een jonge priester die strikt naar de letter leeft van de katholieke wetten. Als hij in een arme parochie van Liverpool terechtkomt worden zijn idealen en overtuigingen fors op de proef gesteld. Aanvankelijk is Greg zeer afkeurend naar zijn mentor, de liberale Father Matthew die de katholieke wetten veel losser interpreteert. Matthew neemt het bijvoorbeeld niet zo nauw met de gelofte van het celibaat. Greg kan zijn minachting nauwelijks onderdrukken en toont zich respectloos naar de geliefde van Matthew. Op zijn beurt ergert Matthew zich groen en geel aan de arrogantie, dogmatiek en betweterigheid van de jonge Greg. Toch moeten ze met elkaar samenwerken en moet Matthew zijn kennis en ervaring kunnen overdragen aan deze kritische, strak in het priesterhemd zittende jongeman.
In deze controversiële film wordt prachtig de dynamiek tussen de oude en jonge generatie van professionals of managers weergegeven. Aan de ene kant zien wij de ervaren, doorleefde mentor die de klappen van de zweep kent, zijn idealen heeft bijgesteld en de regels losjes interpreteert. Wellicht is hij zelfs wat vermoeid geraakt, beetje cynisch geworden en staat hij behoorlijk kritisch tegenover de kerk. Hij kijkt ondertussen meewarig naar de jonge professional die denkt dat hij de wereld kan verbeteren en strikt volgens het boekje kan leven. Tegenover hem staat de ‘young angry man’ die fanatiek is en neerkijkt op de losheid en scepsis van de senior. Heeft Father Matthew nog wel enig ethisch besef en principes? Hoe gelovig is de oude priester eigenlijk? Over en weer moet er een lange weg afgelegd worden om vooroordelen los te laten, elkaar meer te begrijpen en van elkaar te leren. Want dat is wat deze film naast vele andere actuele thema’s laat zien. Aan de hand van een moreel dilemma over het al dan niet schenden van het biechtgeheim en persoonlijke crisismomenten -Greg worstelt met zijn homoseksualiteit- komen de twee priesters dichter bij elkaar. Father Matthew kan zijn ervaring en wijsheid inzetten om Greg te helpen met zijn dilemma. Hij zet zijn ruimdenkendheid in om Greg te laten reflecteren op zijn extreem zelfkritische houding en rigiditeit. Greg doet Father Matthew weer de ogen openen, door te laten zien dat hij zich als mentor zelfgenoegzaam en arrogant opstelt als het gaat om de crisisachtige worstelingen van een jonge, gevoelige man die zichzelf wapent tegen zijn innerlijke ‘demon’ door strikt en gewetensvol te leven.
Mentoring kan een geweldig instrument zijn voor het begeleiden van young high potentials. Op natuurlijke, weinig kostbare wijze kan kennis en ervaring worden overgebracht waar beide partijen van kunnen profiteren. Als senior kan je veel betekenen voor het jonge talent. Je kunt het idealisme en ambitie van de mentee koppelen aan levenswijsheid en pragmatisme. Je kunt nuance aanbrengen in al te stellige overtuigingen. Fanatisme en competitiedrift kan je koppelen aan compassie en zorgzaamheid voor anderen. Je kan ook een dialoog voeren over integriteit en morele dilemma’s. Maar als mentor kun je zelf ook weer geïnspireerd en gevoed worden wat tot revitalisering kan leiden. Want een meester leert zelf het meest van wat hij anderen tracht over te dragen, iets wat elke mentor of coach zou moeten weten. Ook Father Matthew krijgt in al zijn wijsheid een stevige spiegel voorgehouden als hij Greg leert minder neerbuigend te zijn. ‘And who’s the arrogant prick now?’

Thema’s
• Vooroordelen en onverdraagzaamheid
• Botsende karakters met botsende waarden en verschillende rolopvattingen, die met elkaar moeten leren samenwerken
• Compassie naar anderen begint met meer compassievol naar je zelf te zijn
• Mentoring