Image
Top
Navigation

Ressources Humaines

Het drama van de begaafde zoon

‘It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities’
– Joanne Kathleen Rowling

RessourcesWat gebeurt er als jouw arbeidsethiek diametraal staat tegenover die van jouw ouders? En wat als jouw vader alles in zijn leven in het teken heeft gesteld om jou op de sociale ladder te laten stijgen? In de sobere, subtiele film Les Ressources Humaines komen complexe dilemma’s aan bod zonder eenvoudige antwoorden te geven. De jonge, ambitieuze Franck keert vanuit Parijs terug naar zijn geboortedorp om als managementtrainee te werken in de metaalfabriek waar zijn vader dertig jaar lang onderdelen in elkaar zet. ‘Kijk, op een goede dag kan ik 700 stuk per uur maken’, zegt de vader trots tegen zijn zoon. Tijdens zijn stage bij de HR-afdeling van de fabriek houdt Franck zich bezig met de invoering van de 35-urige werkweek. Als hij ziet dat er binnen de directiekamer spelletjes worden gespeeld en de belangen van de fabrieksarbeiders verwaarloosd worden, raakt Franck aan het twijfelen. Franck komt daarna in een stroomversnelling van conflicten; eerst met de vakbond, dan met de directeur en uiteindelijk met zijn vader. Hij kantelt als hij merkt dat zijn onderzoek gebruikt wordt om mensen te ontslaan, waaronder zijn vader die na 30 jaar trouwe dienst wordt afgedankt. Franck spoort zijn vader aan om te staken maar zijn vader staat daar geheel anders in. De confrontatie tussen beiden is even pijnlijk als onvermijdelijk.

Duidelijk is dat deze film gaat over de kloof tussen werkgevers en werknemers en tussen sociale klassen en verschillende generaties. Nog meer gaat de film over de vader/zoon-relatie en het thema persoonlijke autonomie. Persoonlijke groei kent verschillende ontwikkelingsfasen lopend van afhankelijk (ik doe alles wat jij als ouder of leider zegt) naar oppositioneel of tegenafhankelijk (ik doe juist niet wat jij zegt). Vervolgens ontwikkelt een persoon zich naar onafhankelijkheid (ik heb niemand nodig, ik red mij wel) tot wederzijdse verbondenheid (wij zijn verbonden maar niet gebonden). In deze film stelt de vader zich helemaal in dienst van de zoon en maakt zich daarmee afhankelijk van hem. Maar heeft de zoon om dit grote offer gevraagd? De zoon is loyaal naar zijn vader en probeert als het ‘begaafde’ kind te voldoen aan alle onvervulde behoeften van vader. Dit gaat zo ver dat hij onuitgesproken ambities gaat waarmaken zonder echt te weten of dit zijn werkelijke ambities zijn. De zoon heeft zich inmiddels ontwikkeld, is een stuk mondiger geworden en gaat vol zelfvertrouwen naar zijn stageplek. Hij heeft de persoonlijke kracht om op te staan en te vechten tegen onrechtvaardigheid ondanks dat dit zijn carrière schaadt. Hij denkt zijn vader daarmee te kunnen beschermen en te dienen, maar hij ziet niet in dat daarmee de bodem van het bestaan van zijn vader is weggevallen. Het mondt uit in een heftige botsing waarbij de zoon zich provocerend en genadeloos uitlaat naar zijn vader. De relatie is voorlopig ernstig verstoord. De zoon heeft zich los kunnen maken uit de wurggreep van de torenhoge verwachtingen van zijn vader en gaat gedesillusioneerd terug naar Parijs, de vader gaat zich richten op zijn kleinkinderen. Is de kloof ooit overbrugbaar?